PLUS Asset Management AB (tidigare PSG Capital AB) grundades 2008 av Emil Ahlberg, Mikael Gunnarsson och Richard Hellekant.

Från augusti 2009 till maj 2017 förvaltade PLUS Asset Management fonden PSG Micro Cap, en aktivt förvaltad småbolagsfond. Fonden genererade en genomsnittlig årlig avkastning om 16,4 procent.

Mars 2015 var bolaget med och startade hedgefonden Elementa tillsammans med förvaltaren Marcus Wahlberg. Sedan juli 2016 förvaltas fonden av fondbolaget Elementa Management AB, i vilket PLUS Asset Management äger knappt 10%.

Hösten 2017 lanserade vi PLUSfonder, en verksamhet helt fokuserad på indexfonder. De två första fonderna som lanserats är PLUS Småbolag Sverige Index och PLUS Mikrobolag Sverige Index. Fonderna förvaltas av fondbolaget FCG Fonder AB, som är ett så kallat fondhotell. Information om och marknadsföring av indexfonderna sköts av PLUS Asset Management, bland annat via hemsidan www.plusfonder.se.